Koningsdag

De activiteiten op Koningsdag in Soest en Soesterberg worden sinds eind 2017 gecoördineerd door het Comité Koningsdag Soest en Soesterberg bestaande uit verschillende vertegenwoordigers van organisaties en instellingen die programmaonderdelen organiseren. Daarnaast maken van dit comité deel uit de leden van het bestuur van de Stichting Oranjefeesten Soest.

Het bestuur van de Stichting Oranjefeesten Soest bestaat uit:
René van Hal – voorzitter
Jan Willem Leguit – secretaris
Johan van den Bremer – penningsmeester
Paul Klein – lid