Koningsdag in Soest en Soesterberg

De activiteiten op Koningsdag in Soest en Soesterberg worden sinds eind 2017 gecoördineerd door het Comité Koningsdag Soest en Soesterberg bestaande uit verschillende vertegenwoordigers van organisaties en instellingen die programmaonderdelen organiseren. Daarnaast maken van dit comité deel uit de leden van het bestuur van de Stichting Oranjefeesten Soest.

Het bestuur van de Stichting Oranjefeesten Soest bestaat uit:
René van Hal – voorzitter
Jan Willem Leguit – secretaris
Johan van den Bremer – penningsmeester
Paul Klein – lid

Door de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus wordt Koningsdag 2021 op een bijzondere manier gevierd. Het devies is dat we het thuis gezellig maken en een oranjegevoel krijgen. Voor onze organisatoren van activiteiten is het zeer sneu. Zij mogen ook dit jaar geen evenementen organiseren.
Zie onder het overzicht programma voor uitgebreide informatie.

Het bestuur van de Stichting Oranjefeesten Soest/Soesterberg hoopt dat in 2021 weer een groots Oranjefeest kan worden georganiseerd.

De Stichting Oranjefeesten Soest/Soesterberg is aangesloten bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland (KBOV).