Home

Stichting Oranjefeesten Soest / Soesterberg coördineert sinds 2018 de activiteiten die op Koningsdag in Soest en Soesterberg jaarlijks georganiseerd worden. Zij probeert voor de inwoners van Soest een attractief programma samen te stellen. De verschillende onderdelen worden georganiseerd die verenigingen en organisaties die in Soest/Soesterberg actief zijn. Veel van de activiteiten gebeuren met vrijwilligers.

KONINGSDAG 2021

Op dit moment is het comité Koningsdag Soest/Soesterberg bezig met de voorbereiding van een “feestelijk” programma op Koningsdag 2021, dinsdag 27 april a.s.. Net als in 2020 zal dit een aangepast programma moeten zijn, waarin we geen grote publieksactiviteiten kunnen opnemen.

Wederom zullen we aansluiten bij het landelijke programma dat door de Oranjebond in Nederland wordt georganiseerd met o.a. een Aubade ( om 10.00 uur) en een Nationale Toost (om 16.30 uur).

De Koninklijke Familie is voornemens de regio Eindhoven te bezoeken. Dat bezoek is via de TV te volgen. Ook dat zal geen bezoek zijn zoals we dat gewend zijn informeel en met veel bezoekers.

HET KONINGSDAGPROGRAMMA 2021
IN SOEST/SOESTERBERG

Centraal in het programma in Soest en Soesterberg staat de muzikale rondgang met de bakfietsen van DJ “Play it again Sem”. Dit jaar verzorgt ook IVN Eemland weer een Natuurfietstocht.
Voor uitgebreidere informatie zie aparte programmapagina

LANDELIJK KONINGSDAGACTIES 2021

ondersteund vanuit Soest/Soesterberg
Brief aan de Koning door senioren; Koningsdagpuzzel en tekenwedstrijd voor jeugd

POST VOOR HET PALEIS
Dit jaar worden Ouderen/Senioren opgeroepen om voor Koningsdag brieven te schrijven aan de Koning. Over ervaringen in coronatijd en welke lessen we kunnen halen uit het afgelopen jaar waarin we te maken kregen met een pandemie. Doet u ook mee?
Organisatie
‘Post voor het paleis’ is een actie van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) in samenwerking met ouderenorganisatie ANBO en Omroep MAX.
Waarom deze actie?
We zijn op zoek naar verhalen die de tijd tekenen waarin we zitten, op zoek naar de wijsheid, op zoek naar anekdotes, levenslessen, adviezen, mooie en minder mooie ervaringen van deze coronatijd. Verhalen die verbinden door herkenning, troost of plezier.

Voor uitgebreidere informatie
Doe mee …

WOORDZOEKER EN TEKENING VOOR DE JEUGD
Wedstrijd uitgeschreven voor inwoners Soest en Soesterberg

De Stichting Oranjefeesten Soest / Soesterberg heeft voor de inwoners van Soest en Soesterberg een puzzel- en kleurwedstrijd voor de jeugd uitgeschreven.
De puzzel betreft een Woordzoeker. Uw oplossing insturen en u dingt mee naar een van de prijzen.
De kleurwedstrijd is bedoeld voor de jeugd tot 12 jaar. Wie kan de tekening het mooist inkleuren en verdiend daarmee een leuk prijsje.
Uitgebreidere informatie

Nog even een korte terugblik naar de opening van Koningsdag omgedoopt naar Woningsdag 2020:

VIDEOBOODSCHAP burgemeester Metz van de gemeente Soest
Als opening van Koningsdag 2020 in Soest en Soesterberg heeft burgemeester Rob Metz de inwoners via een videoboodschap toegesproken.

VIDEOVERSLAG OPENING KONINGSDAG 2020 BIJ VIJVERHOF SOEST

VIDEOVERSLAG VAN HET UITBRENGEN VAN EEN TOOST DOOR DE BURGEMEESTER IN SOESTERBERG (DE DRIE EIKEN)

Een door Jan Frommink gemaakte impressie van Koningsdag 2020 in Soest en Soesterberg wanneer je met de muziek meegaat
Nog even nagenieten van die bijzondere Koningsdag 2020 in Soest en Soesterberg. Ondanks de beperkingen toch enkele officiële openbare momenten.

Vanaf 14 april tot en met 27 april hebben we de Soesters via onderstaande aankondigingsborden gevraagd de vlag en bij voorkeur met wimpel op 27 april uit te steken. Daar is uitgebreid gevolg aan gegeven.