Home

Stichting Oranjefeesten Soest / Soesterberg coördineert sinds 2018 de activiteiten die op Koningsdag in Soest en Soesterberg jaarlijks georganiseerd worden. Zij probeert voor de inwoners van Soest een attractief programma samen te stellen. De verschillende onderdelen worden georganiseerd die verenigingen en organisaties die in Soest/Soesterberg actief zijn. Veel van de activiteiten gebeuren met vrijwilligers.

KONINGSDAG 2021

Op dit moment is het comité Koningsdag Soest/Soesterberg bezig met de voorbereiding van een “feestelijk” programma op Koningsdag 2021, dinsdag 27 april a.s.. Net als in 2020 zal dit een aangepast programma moeten zijn, waarin we geen grote publieksactiviteiten kunnen opnemen.

Wederom zullen we aansluiten bij het landelijke programma dat door de Oranjebond in Nederland wordt georganiseerd met o.a. een Aubade en een Nationale Toost.

De Koninklijke Familie is voornemens de regio Eindhoven te bezoeken. Dat bezoek is via de TV te volgen. Ook dat zal geen bezoek zijn zoals we dat gewend zijn informeel en met veel bezoekers.

Nog even een korte terugblik naar de opening van Koningsdag omgedoopt naar Woningsdag 2020:

VIDEOBOODSCHAP burgemeester Metz van de gemeente Soest
Als opening van Koningsdag 2020 in Soest en Soesterberg heeft burgemeester Rob Metz de inwoners via een videoboodschap toegesproken.

VIDEOVERSLAG OPENING KONINGSDAG 2020 BIJ VIJVERHOF SOEST

VIDEOVERSLAG VAN HET UITBRENGEN VAN EEN TOOST DOOR DE BURGEMEESTER IN SOESTERBERG (DE DRIE EIKEN)

Een door Jan Frommink gemaakte impressie van Koningsdag 2020 in Soest en Soesterberg wanneer je met de muziek meegaat
Nog even nagenieten van die bijzondere Koningsdag 2020 in Soest en Soesterberg. Ondanks de beperkingen toch enkele officiële openbare momenten.

Vanaf 14 april tot en met 27 april hebben we de Soesters via onderstaande aankondigingsborden gevraagd de vlag en bij voorkeur met wimpel op 27 april uit te steken. Daar is uitgebreid gevolg aan gegeven.