Home

Stichting Oranjefeesten Soest / Soesterberg coƶrdineert sinds 2018 de activiteiten die op Koningsdag in Soest en Soesterberg jaarlijks georganiseerd worden. Zij probeert voor de inwoners van Soest een attractief programma samen te stellen. De verschillende onderdelen worden georganiseerd die verenigingen en organisaties die in Soest/Soesterberg actief zijn. Veel van de activiteiten gebeuren met vrijwilligers.

KONINGSDAG 2020 wordt WONINGSDAG 2020

In verband met alle maatregelen rondom het voorkomen van verspreiding van het CORONAVIRUS hebben we in 2020 geen publieksprogramma kunnen aanbieden.

Wij hebben de ontwikkelingen op de voet gevolgd en hebben toch Soest en Soesterberg een Oranje Koningsdaggevoel kunnen geven. Op deze website blikken wij uitgebreid hierop terug met video’s en fotomateriaal. Wij hopen dat Koningsdag 2021 weer een Volksfeest georganiseerd kan worden.

VIDEOBOODSCHAP burgemeester Metz van de gemeente Soest
Als opening van Koningsdag 2020 in Soest en Soesterberg heeft burgemeester Rob Metz de inwoners via een videoboodschap toegesproken.

VIDEOVERSLAG OPENING KONINGSDAG 2020 BIJ VIJVERHOF SOEST

VIDEOVERSLAG VAN HET UITBRENGEN VAN EEN TOOST DOOR DE BURGEMEESTER IN SOESTERBERG (DE DRIE EIKEN)

Een door Jan Frommink gemaakte impressie van Koningsdag 2020 in Soest en Soesterberg wanneer je met de muziek meegaat
Nog even nagenieten van die bijzondere Koningsdag 2020 in Soest en Soesterberg. Ondanks de beperkingen toch enkele officiƫle openbare momenten.

Vanaf 14 april tot en met 27 april hebben we de Soesters via onderstaande aankondigingsborden gevraagd de vlag en bij voorkeur met wimpel op 27 april uit te steken. Daar is uitgebreid gevolg aan gegeven.