KONINGSDRIVE BRIDGE SOEST (GEANNULEERD)

Het bestuur van Bridge Soest heeft zondag 23 april besloten deze activiteit wegens een te beperkt aantal inschrijvingen te annuleren. Wil je een attractieve strijd krijgen hadden ze een minimum aantal paren als uitgangspunt gesteld. Dit minimum aantal is verre van bereikt. De korte voorbereidingstijd zal zeker invloed hebben gehad.

Op Koningsdag is het gebruikelijk dat er in onze gemeente een Koningsdrive georganiseerd wordt. Tot voor de corona werd dit verzorgd door de Bridgevereniging Soesterberg in Ontmoetingscentrum Soesterberg.
Dit jaar 2022 verzorgt de nieuwe vereniging Bridge Soest (ontstaan na de fusie van 3 in Soest bestaande bridgeverenigingen) deze Koningsdrive.

Op woensdag 27 april organiseert Bridge Soest deze drive in De Rank en wel van 13.30 tot 17.30 uur.
Deelname kost € 10 per paar, het maximum aantal paren is 60.

Opgeven kan op het mailadres: bridgesoest@gmail.com

De deelname is definitief na ontvangst van € 10 op het rekeningnummer van Bridge Soest (NL62 RABO 0374579377).